Bestuur en werkgroepen

Bestuur 


Het bestuur van KBO / SOOS bestaat uit de navolgende personen:
VOORZITTER Lau Traas 0113.351874 lgtraas@zeelandnet.nl
SECRETARIS Kees Rentmeester 0113 351687 secretaris@kbosheerenhoek.nl
PENNINGMEESTER Albert Knuit 0113.351783 penningmeester@kbosheerenhoek.nl
BESTUURSLID Jo Rentmeester-Beulens 0113.350277 jerentmeester@zeelandnet.nl
LEDENADMINISTRATIE Kees Rentmeester 06.10170143 ledenadmin@kbosheerenhoek.nl
BILJARTCOÖRDINATOR Wim Geijs 0113.351786 w.geys@hetnet.nl
BESTUURSLID Ferdy Grimminck 0113.352411 ferdy29@zeelandnet.nl
bestuur afdeling
bestuur afbeelding

Werkgroepen De verschillende werkgroepen van KBO / SOOS bestaan uit de navolgende personen:


reizen

REIZEN
Jo Rentmeester-Beulens

Kees Rentmeester

Ferdy Grimminck
fietsen

FIETSEN

Lau Traas

Lau Schrieks

Piet de Jonge


reizen

BINGO
Lau Traas

Albert Knuit

Kees Rentmeester
reizen

BILJARTEN
Wim Geijs

Jan Rentmeester
BBCS

Kees Traas
Borsele Toernooi
pijl omhoog