logo KBO

>>>> Bingo 2 November en 7 December >>> aanvang 13.00 uur >>> zie bingo. <<<<

KBO en Ouderensociëteit 's-Heerenhoek organiseert
veel activiteiten voor 55 plussers
in Dorpshuis "De Jeugdhoeve" te 's-Heerenhoek.

kerk 's-Heerenhoek

Jeugdhoeve