's-Heerenhoek, een dorp in de
Zak van Zuid Beveland.


>>>>> BINGO >>>> 5 november en 3 december (Sinterklaas-bingo) >>>>> zie activiteiten. <<<<


KBO en Ouderensociëteit 's-Heerenhoek organiseert
veel activiteiten voor 55 plussers
in Dorpshuis "De Jeugdhoeve" te 's-Heerenhoek.kerk 's-Heerenhoek

Jeugdhoeve
KBO-PCOB VoordeelKBO Zeeland
unie KBO
Unie KBO