logo KBO

>>>> Bingo    7 December >>> gaat niet door >>> data 2022 volgen zo spoedig mogelijk >>> zie bingo. <<<<

KBO en Ouderensociëteit 's-Heerenhoek organiseert
veel activiteiten voor 55 plussers
in Dorpshuis "De Jeugdhoeve" te 's-Heerenhoek.

kerk 's-Heerenhoek

Jeugdhoeve