Nieuws

Contributie 

Beste leden van de KBO / SOOS afdeling 's-Heerenhoek

Betreft inning van de jaarlijkse contributie.
Tijden veranderen. Zo ook het ophalen van de jaarlijkse contributie.
Het bestuur heeft besloten vanaf 2013 de contributie niet meer persoonlijk bij u te komen ophalen. De redenen hiervoor zijn o.a. de veiligheid en de tijd die het van de bestuursleden vergt om bij alle 280 leden langs te gaan.
Iedereen heeft een betaalrekening die door uzelf of door een ander wordt beheerd. Andere rekeningen zoals huur, gas / licht, hypotheek, kerkbijdrage en andere contributies betaalt u vast ook per bank. Met name de veiligheid heeft ons ertoe bewogen u te vragen voortaan de contributie per bank aan ons over te maken.
Door de contributie te storten heeft u tevens het bewijs dat u heeft betaald. U ontvangt dit jaar bij het KBO / PCOB blad van januari een factuur.

Aan u het verzoek vóór 15 december 2020 de contributie te storten op rekening:
NL65 RABO 0130 0972 25 t.n.v. Ouderensocieteit 's-Heerenhoek.

De contributie 2021 bedraagt :
1 persoon 24.00 euro
2 personen 48.00 euro

Opzegging lidmaatschap vóór 01 december.

Namens het bestuur KBO / SOOS 's-Heerenhoek.
Albert Knuit penningmeester

Nieuws 

Aan de leden KBO / SOOS 's- Heerenhoek

's-Heerenhoek, 15 januari 2013

Betreft : Mailadres.

Tijden veranderen. Lang geleden gaven we iets mondeling aan elkaar door. Daarna kwam de periode dat alles op papier gezet werd en nu is bijna niet meer bij te houden hoeveel middelen erbij gekomen zijn waarop we met elkaar kunnen communiceren .
Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we nagaan hoeveel van de 280 leden over een mail adres beschikken. Leden die over een mailadres beschikken krijgen vanaf een nader te bepalen datum de informatie uitsluitend nog per mail .
Mensen die geen mailadres hebben hoeven niet bang te zijn, zij blijven de informatie gewoon op papier ontvangen.
Het zoveel mogelijk per mail verzenden van informatie en uitnodigingen betekent minder uitgaven aan drukwerkkosten ( papier, inkt en kopieerapparaat.)
Als u over een internet account beschikt kunt u nu al kijken naar de Website KBO 's-Heerenhoek . Op deze site, ziet u o.a. onze activiteiten, maar ook verslagen en foto's van activiteiten die geweest zijn.

Wat moet je doen als u een mailadres heeft.
Heel eenvoudig :

U stuurt per omgaande een mail aan:
ledenadmin@kbosheerenhoek.nl en zet bij "onderwerp " uw naam.
en in het tekstvak eventueel uw vraag.
Het bestuur KBO / SOOS 's-Heerenhoek
pijl omhoog